ABONE OLUNAN VERİTABANLARI

Academic Search Complete (Tüm Disiplinler)

Sosyal ve beşeri bilimlerde olduğu kadar bilim, teknoloji, mühendislik ve daha birçok alanda en değerli hakemli tam metin dergileri içeren lider veri tabanıdır.

Bu kaynak, 8,900’den fazlası tam metin olmak üzere 17,000’e yakın dergiyi özetleriyle birlikte indekslemektedir. Tam metin dergilerden 7,750 kadarı aynı zamanda hakemlidir. PDF içeriği 1887’ye kadar uzanır. Tam metin dergilere ek olarak, raporlar, kitaplar ve birçok farklı doküman türünü tam metin olarak içerir.

Academic Search Complete, temel alan indekslerinde ve atıf indekslerinde yer alan dergilerin tam metinlerini içerir.

American Doctoral Dissertations, 1933-1955

Veri tabanı yaklaşık 1.700 süreli yayından 4,5 milyondan fazla makale alıntısı içerir. Bu kaynak, ilaç sektörünün yükselişi ve düşüşünden petrol sektörüne ve küresel ekonominin ortaya çıkışına kadar teknolojik gelişmeler, işletme stratejileri, şirket profilleri, büyük yöneticiler ve bilim adamları ile çok daha fazlası üzerine zengin bir içerik sunar.

Applied Science & Business Periodicals Retrospective (Uygulamalı Bilimler, İşletme, İşletme Yönetimi)

1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,5 milyondan fazla kaydın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içerir.

Applied Science & Technology Index Retrospective (Uygulamaları Bilimler ve Teknoloji)

Bu arşiv veri tabanı 1913 ve 1983 yılları arasındaki önemli bilimsel çalışmalara, tartışmalı konuların çözümlerine, yenilikçilerin bulgularına ve teknolojinin gelişmesine adına yapılan araştırmalara ışık tutan mükemmel bir referans kaynağıdır. 1,400’den fazla süreli yayındaki 3 milyonun üzerinde makale barındıran Applied Science & Technology Index Retrospective: 1913-1983, aynı zamanda kitap incelemelerini özetleri ile indekslerken, Industrial Arts Index (1913-1957) tam dosyalarını da içerir.

Business Source Complete (İktisadi ve İdari Bilimler, İşletme, Yönetim, Muhasebe, Yönetim Bilgi Sistemleri)

Business Source Complete hakemli ve seçkin içeriği sayesinde, iktisadi ve idari bilimler alanında üretilen bütün veri tabanlarını geride bırakmaktadır. Harvard, Standford, Wharton, MIT, Oxford, Cambridge, London School of Economics gibi dünyanın en önemli üniversitelerinin birincil danışma kaynakları arasındadır.

Business Source Complete, içerdiği faklı doküman türleri ile komple bir araştırma aracıdır.

ClinicalKey

Clinical Key doktorlarınızın sorularına daha hızlı yanıt veren daha akıllı bir arama seçeneği sunan kapsamlı bir veritabanıdır. Elsevier'e ait Clinical Key veritabanı içinde 35 tıbbi uzmanlık alanı yer almaktadır.  Doody Core Titles E-Kitap listesi içinde yer alan Elsevier kitaplarının %95’inden fazlası Clinical Key kapsamı içinde bulunmaktadır.

DynaMed (Kanıta Dayalı Tıp, Hasta Başı Bakım)

National Science Foundation - NSF (ABD American Ulusal Bilim Vakfı) desteği ile hekimler tarafından, hekimler ve diğer sağlık profesyonelleri için hasta başı bakıma yönelik tasarlanmış olan DynaMed dünyanın en güncel kanıta dayalı klinik referans aracıdır. 5,700’e yakın başlık için hazırlanmış özetleri, en güncel, geçerli ve pratik içeriği sağlaması, DynaMed’i uygulama sırasında ortaya çıkabilecek en önemli sorulara cevap verebilen vazgeçilmez bir kaynak haline getirmektedir. Başlıklar içinde ilaç bilgileri de yer almaktadır.

DynaMed’in editörleri her gün 550’den fazla tıp dergisinin içeriğini takip ederler. Her bir makale klinik ilgililik ve bilimsel geçerlilik açısından değerlendirildikten sonra yeni kanıt içeriğine entegre edilir ve en iyi kanıtı temsil eden genel sonuçlar uygun şekilde değiştirilir. Bu sistematik literatür takip sürecince, DynaMed’in içeriği en iyi kanıtlar ile belirlenir ve hergün güncellenir.

DynaMed, hastanelerde, tıp fakültelerinde ve diğer sağlık kuruluşlarında, hekimler, hemşireler, eczacılar, fizyoterapistler, öğrenciler, akademisyenler ve sayısız sağlık profesyoneli tarafından hasta başı bakım amaçlı kullanılmaktadır.

EBSCO Discovery Service

EBSCO firmasına ait 16 veri tabanı ve ULAKBİM Ulusal Veri Tabanlarını içerir. Bu veri tabanlarının aynı ara yüzden topluca veya seçilerek sorgulanmasına imkân sağlamaktadır. Bunlar; 1. Academic Search Complete, 2.American Doctoral Dissertations, 1933-1955 3.Applied Science & Business Periodicals Retrospective: 1913-1983 (H.W. Wilson), 4. Business Source Complete, 5.eBook Acedemic Collection (EBSCOhost), 6.eBook Collection (EBSCOhost), 7.Education Indekx Retrospective: 1929-1983 (H.W.Wilson), 8.Eric, 9.European Views of the Americas: 1493 to 1750, 10. GreenFILE, 11.Hiperkitap (eBook Collection), 12.Library, Information Science & Technology Abstracts, 13.Medline, 14.Newswires 15.Regional Busiiness News, 16.Teacher Reference Center.

Format : Tam Metin, Bibliyografik

EBSCOhost

EBSCO eBook AC dünyadaki en geniş kapsamlı multi disipliner tam metin elektronik kitap veri tabanıdır. Tümüyle akademik, 135,000 civarında elektronik kitap içerir. Tüm disiplinlerde (hukuk, tıp, psikoloji, mühendislik, tarım, fen, edebiyat, işletme, siyaset bilimi, eğitim, güzel sanatlar, mimarlık, v.b.) 450’den fazla akademik yayıncının elektronik kitaplarına erişim mümkündür. 

Education Index Retrospective: 1929 – 1983 (Eğitim Bilimleri)

Education Index Retrospective, birçoğu hakemli olan 800’den fazla yayını detaylı bir şekilde indeksleyerek, aralarında kitap incelemeleri de bulunan 850,000’den fazla kayıt sunar. Arşiv niteliğindeki literatürde aranılan bilgi, güncellenmiş konu başlıkları sayesinde günümüzün anahtar kelimeleri ile rahatlıkla bulunabilir. Ayrıca, eski tarihlere ışık tutması açısından orijinal konu başlıkları da korunmuştur.
Bazı konu başlıkları: Çok-kültürlü / Etnik eğitim, dil sanatları, din eğitimi, eğitimde bilgisayarlar, fen ve matematik, hükümet fonları, kütüphanecilik, literatür standartları, okul öncesi eğitim, okul yönetimi, orta öğretim, sanat dalları, sosyal çalışmalar, sürekli eğitim, uzaktan eğitim, yetişkin eğitimi, yüksek öğrenim...

ERIC (Eğitim Bilimleri)

ERIC (the Education Resource Information Center), eğitim literatürüne ve kaynakları için temel danışma kaynağıdır. Bu veri tabanı, Current Index of Journals in Education ve Resources in Education Index içerisinde yer alan dergilere erişim sağlar.
1966’dan günümüze kadar 1.6 milyondan fazla kayıt içeren ERIC 631,000’den fazla tam metin dokümana bağlantı verir.

Emerald Premier e Journal

Emerald Premier e-dergi modülü işletme, yönetim, strateji, ekonomi, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, finans, maliye, bilgi yönetimi, operasyon, lojistik, kalite, çevre yönetimi, sağlık yönetimi, eğitim, turizm ve konaklama, mühendislik, konularında 306 adet dergiye erişim imkânı sunmaktadır.

European Views of the Americas: 1493-1750

John Carter Brown Library ile işbirliği içerisinde EBSCO Information Services, 1750’den önce Avrupa’da Amerika hakkında yazılan basılı kayıtlar için kapsamlı bir rehber üretti. Toplamda 32,000’den fazla kayıt içermektedir.

GreenFILE

Doğa ile ilgili multidisipliner bir veri tabanı olan GreenFILE, çevre ile tarım, eğitim, hukuk ve teknoloji gibi çeşitli disiplinler arasındaki bağlara dikkat çeker. Kapsadığı başlıklardan bazıları şunlardır; küresel ısınma, iklim değişiklikleri, kirlilik, ağaçlandırma, tarım, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm.
13,000’e yakın açık erişim tam metin kayıt içeren bu veri tabanında, 850,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.

Humanities & Social Sciences Index Retrospective

Beşeri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarındaki önemli dergileri yüksek kalitede indekslemektedir ve içerik 1907’ye kadar uzanmaktadır. Humanities & Social Sciences Index Retrospective: 1907-1984 1,200’e yakın süreli yayın, 1,300,000’den fazla kayıt ve 240,000’den fazla kitap incelemesi indekslemektedir.
13,000’e yakın açık erişim tam metin kayıt içeren bu veri tabanında, 850,000’in üzerinde kayıt özetleriyle birlikte indekslenmektedir.

IEEE

Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Bilgi Teknolojileri, Biomedikal Mühendislik, Endüstri Mühendisliği, Havacılık, Yazılım vb. konularda tam metin erişim sağlamaktadır. 194 dergiye erişimin yanında konferans bildirileri, standartlar, indeksler ve eğitim dokümanlarına erişim imkânı vardır.

iThenticate

“TÜBİTAK EKUAL kapsamında 2011 yılından bu yana aboneliği devam eden iThenticate veri tabanıyla ilgili müzakere sonuçlandırılarak 01 Ocak 2017-31 Aralık 2019 dönemi için lisans anlaşması imzalanmıştır. Bu yıl yaşanan tecrübelerden de yola çıkarak, kurum hesaplarımızın ya da kullanıcılarımıza ait hesapların bloke edilmemesi için bir kez daha önemle belirtmek istiyorum. İmzalanan lisans anlaşması gereğince; iThenticate sisteminin kullanımı konusunda, üniversitelerde, doktora ve daha üst dereceye sahip kişilerin kullanımına izin verilmektedir. Ayrıca, öğrenci ödevi, proje ve tezlerin kontrolü ile ticari olsun ya da olmasın, yayınlanması için herhangi bir dergi editörlüğüne gönderilen makalelerin kontrolü sistem üzerinden yapılmamalıdır.”

JSTOR

JSTOR veritabanı multidisipliner olmakla birlikte sosyal bilim ağırlıklı 3904 dergiye erişim sağlanabilmektedir.

Library, Information Science & Technology Abstracts (Kütüphanecilik, Bilgi ve Belge Yönetimi)

1960 kadar uzanan içeriği ile LISTA, 600'den fazla çekirdek dergiye ek olarak 120’den fazla özel seçim ve öncelikli dergiyi indeksler.

Erişim: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lxh

MasterFILE Complete (Genel İlgi Alanları)

Bu veri tabanı dünyanın önde gelen yayıncılardan derlenmiş ve genel ilgi alanlarına dair kaynakları barındıran dünyanın en kapsamlı tam metin popüler dergi kaynağıdır. Ek olarak, referans kitapları ve kapsamlı bir görsel koleksiyonu sunar. MasterFILE Complete ile işletmeden sağlığa, fitness ve spordan dinlenme ve eğlenceye, bilimden kültürel çalışmalara, eğitimden modaya kadar birçok konuyu kapsar.

1922’ye kadar uzanan içeriğinde 2,400’den fazla tam metin dergiye ek olarak, 850’nin üzerinde referans kitabı, 73,000’i aşkın birincil kaynak dokümanı ve 1,4 milyon civarında görsel (fotoğraf, harita, bayrak) yer almaktadır.

Erişim: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=f6h

Medline

MEDLINE, tıp, hastabakıcılık, diş hekimliği, veteriner tıp, sağlık hizmetleri sistemi, klinik öncesi bilimler ve daha fazlası hakkında güvenilir tıbbi bilgi içerir. MEDLINE, MeSH (Medical Subject Headings) kullanımıyla 5.400'den fazla güncel biyotıp gazetesinden alıntı aranabilmesi için ağaç, ağaç hiyerarşisi, alt başlıklar ve patlama becerileri dizinler.

Erişim Linki: http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=0&sid=1cc0d522-a04c-4935-9cfb-d7657540adfb%40sessionmgr4008

Mendeley

Mendeley araştırmalarınızı organize etmenize, aynı alanda çalışan diğer araştırmacılarla işbirliği yapmanıza ve yeni araştırmaları keşfetmenize olanak tanıyan ÜCRETSİZ bir referans yönetim aracı ve akademik sosyal ağdır. Referanslarınızı otomatik olarak istediğiniz stilde oluşturur, Yanınızda bilgisayarınız olmasa dahi, daha önce kullandığınız dokümanlara online erişim imkanı sağlar, Bilgisayarınızda yer alan okunacak ve okunmuş makalelerinizi organize eder, Akıllı telefonlarınız ve tabletlerinizle istediğiniz yerde dokümanlarınızı okuma imkânı sağlar, Araştırma alanınızdaki diğer araştırmacılarla işbirliği yapmanıza olanak tanır, Okuduğunuz makaleleri temel alarak size aynı konuda okuyabileceğiniz başka makaleleri önerir.

Newspaper Source Plus

Dünyadaki önemli haberler için tam metin içerik sağlayan bu veri tabanı, gazetelerden, haber bültenlerinden ve haber dergilerinden milyonlarca kayıt içerir. Ek olarak, televizyon ve radyo haberlerinin metinlerini ve popüler haber kaynaklarından günlük bilgileri içermektedir.

Erişim: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=n5h

Newswires

EBSCO'nun Newswires adlı veritabanı, Associated Press, United Press International, PR Newswire, Xinhua, CNN Wire ve Business Wire'ın başlıca dünya haberlerine sürekli olarak ve neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu içerik EBSCO tarafından düzenlenir ve kullanıcılara sunulur. Bu koleksiyon, AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News, Arabia 2000 ve daha birçok haber kaynağından haberler içerir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler. Newswires'ın tam metin içeriğinin dizini, EBSCO tarafından 30 günlük olarak arşivlenir, böylece kullanıcılar araştırdıkları konuyla ilgili son 30 günde çıkan haberleri rahatlıkla okuyabilirler.

Erişim: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=nsm

Open Dissertations

1,150,000’den fazla doktora tezine erişim Open Dissertations, 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktaydı. Daha sonra geliştirilen bu kaynak şu anda 1902’den günümüze kadar uzanan 1,150,000’den fazla doktora tezi içerir. Open Dissertations, orijinal basılı indeksi tam sayfa resim olarak gösterir ve yazar adı, başlık adı, konu adı ve üniversite adı taraması yapılabilir.

Erişim: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ddu

OVID - Lippincott Williams & Wilkins(LW & W)

Sağlık Bilimleri alanında 278 adet dergi içerir.

ProQuest Dissertation&Theses Global (ProQuest Tez Veritabanı)

İçerdiği 4 milyondan fazla tez ile , ProQuest Dissertations & Theses Global dünyanın en kapsamlı tez koleksiyonudur.
ProQuest Dissertations & Theses Global ile:

Lisans üstü öğrenciler hazırlayacakları tez konularının daha önceden yazılmış olup olmadığını kontrol edebilirler
Öğrenciler, öğretim görevlileri ve diğer araştırmacılar kendi bilimsel alanları ile ilgili tezlere erişebilirler
Yüksek kaliteli, çok disiplinli araştırma materyallerine anında erişim
Çapraz tarama - ProQuest platform üzerindeki diğer dergi ve içerik türleri ile
Veritabanı 1861 yılında ilk kabul edilen Amerika tezinden, 17 yüzyıl dönemindeki Avrupa tezlerine kadar birçok tez için bibliyografik atıf içermektedir.
ProQuest Dissertations & Theses Global iLibrary of Conress'in resmi tez arşividir ve tüm dünyadan 3.000'den fazla kurum ile işbirliği yapmaktadır. Her yıl veritabanına 130.000 yeni tez eklenmektedir.
ProQuest Dissertations & Theses Global haftalık olarak güncellenmektedir.

PubMed İndeksi: MEDLINE (Tıp, Sağlık Bilimleri, Biyomedikal, Genetik, Kimya, Biyoloji)

Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki temel danışma kaynağıdır. PubMed arayüzü üzerinden taranabilen MEDLINE indeksi aynı zamanda EBSCO’nun EBSCOhost platformu üzerinden de taranabilir ve kütüphane koleksiyonunuzdaki tam metinler için bağlantı fonksiyonu sunar. MEDLINE, National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MeSH (Medical Subject Headings) yani tıbbi konu terimlerini kullanır. Ağaç diagramı şeklinde ve hiyerarşik bir yapı sunan MeSH kullanılarak 5,600’den fazla PubMed dergisinin künye bilgileri taranabilir.

MEDLINE içerisinde yer alan 5,600’den fazla dergi, 1809’a kadar uzanan 23 milyonun üzerinde kayıt içerir.

Erişim: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=cmedm

Regional Business News

Business Source Complete ile birlikte gelen bu veri tabanı özellikle Birleşik Devletler ve Kanada kaynaklı, 100’den fazla yerel işletme yayınlarından gelen tam metinleri sunar. 20 yılı aşkın bir kapsam sunan Regional Business News, The Washington Post, PR Newswire US ve diğer önemli kaynakların haberlerini içerir.

Erişim: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bwh

Social Sciences Index Retrospective: 1907-1983

Sosyal ve beşeri bilimler alanında önemli dergileri indeksleyen bu kaliteli referans aracının içeriği 1900’lerin başına kadar uzanır ve içerisinde yaklaşık bir milyon kayıt bulunur.

Erişim: http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=ssr

Scopus

Scopus, bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan bir atıf veritabanıdır.

Science Direct

Fen bilimleri teknoloji ve tıp alanlarındaki Elsevier tam metin dergi koleksiyonu. Yaklaşık 2094 dergi içerir.

Teacher Reference Center

Profesyonel eğitimcilere yardımcı olmak amacıyla, 220’den fazla hakemli öğretmen ve yönetici dergisini özetleri ile birlikte indeksler.

Taylor & Francis

Mühendislik ve teknoloji, kimya, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, çevre bilimleri, enerji, matematik, fizik ve astronomi, işletme ve yönetim, sanat, coğrafya, sağlık bilimleri, sosyal bilimler konularında 983 dergiye 1997 yılından itibaren tam metin erişim imkânı sağlamaktadır.

ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT)

ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları (UVT), araştırmacıların Türkçe bilimsel içeriğe elektronik ortamda erişimlerini etkinleştirmek amacıyla, ULAKBİM tarafından uluslararası standartlarda oluşturulmakta olan veri tabanları; fen, temel bilimler, mühendislik ve sosyal bilimler ve hukuk olmak üzere aşağıda sıralanan veri tabanlarından oluşmaktadır.

Bu veri tabanları:
• Türk Tıp Veri Tabanı,
• Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı
• Yaşam Bilimleri Veri Tabanı
• Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı

Web News

EBSCO'nun Web News adlı veritabanı, tüm dünyadan binlerce önemli haber beslemesine neredeyse gerçek zamanlı erişim sağlar. Bu koleksiyon farklı konularda 14.000'den fazla haber beslemesi içermektedir. Son kullanıcılar, kayıttaki bağlantıyı takip ederek internet içeriğinin tam metnine anında erişebilirler.

Urkund

İntihal (kopya) tespiti ve engellenmesini sağlamak amacıyla geliştirilen internet tabanlı bir servistir. Tez, proje, ödev ve belgelerdeki kopyacılık oranının otomatik olarak tespiti için kullanılmaktadır.

Urkund 'u kullanabilmek için öncelikle kütüphane tarafından akademisyenlere bir kullanıcı hesabı açılır. Hesap açım taleplerinizi AD SOYAD, FAKÜLTE ve BÖLÜM bilgileri şeklinde yazgiakbunar@halic.edu.tr' ye iletebilirsiniz.

Resim dosyalarının kontrolü yapılamamaktadır.

LÜTFEN HESAP BİLGİLERİNİZİ BAŞKALARIYLA PAYLAŞMAYINIZ!

YÜKLENEN DOKÜMAN SİLİNEMEMEKTE URKUND' DA ARŞİVLENMEKTEDİR.

Web of Knowledge

Web of Science; ISI Web of Knowledge platformu aracılığıyla ISI Citation Indexes'a internet aracılığıyla erişim hizmeti sunmaktadır. Söz konusu Atıf Indeksleri (ISI Citation Indexes) dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve insan bilimleri yayınlarından oluşturulan çoklu disiplinde, yüksek kalitede araştırma bilgisini sağlamaktadır.

Wiley Online Library

Wiley Online Library veritabanı ile Wiley yayınevi tarafından yayınlanan; iş idaresi, finans, yönetim, kimya, bilgisayar bilimleri, yerbilim, ziraat, eğitim, mühendislik, hukuk, yaşam ve sağlık bilimleri, matematik, istatistik, fizik ve psikoloji konularında 1300'den fazla dergiye geriye dönük arşivleriyle beraber tam metin olarak erişebilirsiniz. Wiley Online Library Veri Tabanı, içerisinde 1997 yılından günümüze kadar 1450 dergiyle Fen ve Sosyal Bilimler alanlarında 137 bin 526 adet akademik makale arşivi bulundurmaktadır.