KÜTÜPHANELERARASI İŞBİRLİĞİ(ILL)

Kütüphanemizde bulunmayan fakat diğer üniversite kütüphanelerinde bulunan yayınlar "kütüphanelerarası ödünç alma" yöntemiyle sağlanmakta ve ödünç verilmektedir. Diğer Kütüphanelerden yayın talebi için form doldurulması gerekmektedir.

  • Bu hizmetten yalnız Haliç Üniversitesi'nin akademik ve idari personeli ile lisansüstü ve doktora öğrencileri yararlanabilir.
  • Ödünç kitap ve makale fotokopileri kargo ya da posta yolu ile gönderilmektedir. Posta ve kargo ücretleri Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.
  • Ödünç alınan kitabın iade süresi bir defaya mahsus uzatılabilir. Bunun için okuyucunun iade tarihinden 1 hafta önce kütüphaneye gelerek veya e-mail, telefon yoluyla isteğini belirtmesi gerekmektedir.
  • Ödünç alınan kitabın zamanında getirilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, kitabın ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.
  • İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde karşılanabilmesi için formların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekir.
  • Yapılan istekler yaklaşık olarak bir hafta içinde cevaplandırılır.