Ana Sayfa

ADAY ÖĞRENCİ

Kütüphaneler Arası İşbirliği

Kütüphanemizde bulunmayan fakat diğer üniversite kütüphanelerinde bulunan yayınlar "kütüphanelerarası ödünç alma" yöntemiyle sağlanmakta ve ödünç verilmektedir. Diğer Kütüphanelerden yayın talebi için form doldurulması gerekmektedir.

  •  Bu hizmetten yalnız Haliç Üniversitesi'nin akademik ve idari personeli ile lisansüstü ve doktora öğrencileri yararlanabilir.
  •  Ödünç kitap ve makale fotokopileri kargo ya da posta yolu ile gönderilmektedir. Posta ve kargo ücretleri, istek yapılan üniversite tarafından üniversitemizin anlaşmalı olduğu kargolar ile gönderilirse, üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.
  •  Ödünç alınan kitabın iade süresi bir defaya mahsus uzatılabilir. Bunun için okuyucunun iade tarihinden 1 hafta önce kütüphaneye gelerek veya e-mail, telefon yoluyla isteğini belirtmesi gerekmektedir.
  •  Ödünç alınan kitabın zamanında getirilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, kitabın ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.
  •  İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde karşılanabilmesi için formların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekir.
  •  Yapılan istekler yaklaşık olarak bir hafta içinde cevaplandırılır.