ÜYELİK VE YARARLANMA

Haliç Üniversitesi'ne kayıtlı tüm öğrenci ve öğretim üyeleri doğrudan kütüphaneye üye kabul edilir ve ödünç kitap alabilirler.

Ödünç verme işlemleri sırasında üniversite kimliği gösterilmesi gerekmektedir.

Haliç Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve idari personeli dışındakiler ödünç kitap alamaz, kütüphane kaynaklarından kütüphane içinde yararlanabilirler.

Danışma kaynakları, süreli yayınlar, basılı olmayan tezler ödünç verilemez.

Öğretim üyeleri 4 hafta, Öğrenciler ise 2 hafta süre ile ödünç yayın alabilir.

Öğretim üyeleri bir defada en fazla 6 kitap, öğrenciler ise 2 yayın ödünç alabilir. Öğrenci/Öğretim Üyesi istediği takdirde 1 hafta daha uzatma işlemi yapılmaktadır.

Kütüphaneden başkası adına ödünç yayın alınamaz.

Kütüphane gerekli gördüğü hallerde, iade tarihini beklemeksizin, yayını geri çağırma hakkına sahiptir.

Üyeler ödünç aldıkları yayını gününde iade etmelidir. İadesi geciken her yayına, 1 gün için 2 gün ödünç kitap alamama cezası uygulanır.

Üyeler kimlik bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda kütüphaneye bilgi vermek zorundadırlar.

Üyeler mezuniyetlerinde veya herhangi bir nedenle okulla ilişiklerinin kesilmesi durumunda ödünç aldıkları yayınları kütüphaneye iade ederek, kütüphaneden "ilişiği yoktur" belgesi almak zorundadırlar.

Üyeler ödünç aldıkları yayınları telefon ile (0 212) 924 24 44 (Dahili: 1018) numarasını arayarak uzatma işlemi yaptırabilir.