Kaynak Sağlama Prosedürü

Anasayfa
Prosedürler
Kaynak Sağlama Prosedürü

Kaynak Sağlama Prosedürü

Kütüphane dermesi kitap, dergi, gazete, görsel-işitsel materyal vb. eserlerden oluşur.

Kütüphane dermesi satın alma ve bağış yolu ile geliştirilir.

Satın alınacak yayınların belirlenmesi; Kütüphane Daire Başkanı tarafından kütüphane ihtiyaçlarına göre belirlenir. Üniversitede görev alan akademik personel kaynak taleplerini kütüphane birimi tarafından talep edilmediği durumlarda Üniversite Rektörlüğü’ne resmi yazı ile bildirilmelidir.

Bağış yolu ile edinilen kaynaklar doğrudan kütüphane demirbaşına kaydedilebileceği gibi, gereksinim duyulmadığı takdirde ayıklama yoluna gidilebilir. Ayıklanan kaynakların akıbeti Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın inisiyatifindedir.