Kütüphane Rezerv Prosedürü

Anasayfa
Prosedürler
Kütüphane Rezerv Prosedürü

Kütüphane Rezerv Prosedürü

Rezerv hizmetinden yararlanmak isteyen öğretim üyeleri seçtikleri kaynakları kütüphaneye bildirerek, bunların bir yarıyıl boyunca ayırtılmış yayınlar olarak saklanmasını isteyebilirler.

Rezerv yayınlar ödünç verilmez, Genel koleksiyondan ayrı tutulur.

Rezerv kaynaklar ihtiyaç durumunda saatlik olarak ödünç verilebilir. Bir saati geçmeyecek şekilde zamanında iade etmeyenler için her 1 saat gecikmeye 2 gün kitap alamama cezası uygulanır.

Kütüphane personeli, gerekli gördüğü durumlarda ebat olarak büyük, spiralli ya da kullanımının riskli olduğu kitapları rezerv bölümünde tutabilir.

Öğretim üyeleri rezervde bulunmasını istedikleri temel ders kitaplarını kütüphane ile protokol imzalayarak 1 dönem ya da 1 akademik yıl boyunca kullanabilir.