LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

KATALOG TARAMA

Genel Bilgi

Haliç Üniversitesi Kütüphanesi, Üniversitenin eğitim ve öğretime başladığı 1998-1999 akademik döneminde Mecidiyeköy yerleşkesinde hizmete açılmıştır. İlk yıllarda Mecidiyeköy (1998), Fındıkzade (2003), Şişhane (2004), Kâğıthane (2013) ve daha sonra yerleşkelerinde hizmet veren Haliç Üniversitesi Kütüphanesi, 2015 yılı itibariyle Sütlüce ve Şişhane kütüphaneleri olmak üzere iki kütüphanede hizmet vermektedir.

Haliç Üniversitesi Kütüphaneleri eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile öğrencilerin, akademik ve idarî personelin mesleki ve genel kültür bilgilerini edinmeleri doğrultusunda gereksinim duydukları her türlü kütüphane kaynağını sağlamayı ve güncel teknik olanaklarla hizmete sunmayı amaçlar.

Kütüphanelerimizdeki kitaplar; açık raf düzeninde, “Library of Congress Sınıflama Sistemi”ne göre tasnif edilmiştir. Kütüphane koleksiyonunda bulunan tüm basılı kaynaklar kütüphane kataloğu üzerinden taranabilmektedir.

Kütüphanelerimizde okuyucuların tarama yapabilmesi için ayrılmış bilgisayarlar bulunmaktadır. Ayrıca wireles erişimi ile tüm okuyucular kendi bilgisayarları aracılığı ile de kütüphane kaynaklarına erişebilmektedirler.

Kütüphanede bulunan bilgi kaynakları “Yordam Kütüphane Otomasyon Programı” aracılığıyla bilgisayar ortamına aktarılmış olup, ödünç verme, ödünç süresi uzatma, ayırtma, sağlama, sipariş verme, etiket basımı gibi teknik hizmetler ve okuyucu hizmetleri program aracılığı ile yürütülmektedir. Böylelikle kullanıcıların ödünç kitap alımı dışındaki tüm işlemlerini kütüphane üzerinden yapmaları sağlanmıştır. Kullanıcı, açık raf sistemini kullanarak konusuna göre yerleştirilen kaynakları raflarda bulabilir veya görevli referans kütüphanecisinden gerekli yardımı alabilir. Kullanıcıya kitap ödünç verme ve iade işlemleri öğrenci, akademisyen ve personelin üniversite kimlikleri ile gerçekleştirilmektedir.