Ana Sayfa

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Kütüphaneler Arası İşbirliği

Kütüphanemizde bulunmayan fakat diğer üniversite kütüphanelerinde bulunan yayınlar "kütüphanelerarası ödünç alma" yöntemiyle sağlanmakta ve ödünç verilmektedir. Diğer Kütüphanelerden yayın talebi için form doldurulması gerekmektedir.

  •  Bu hizmetten yalnız Haliç Üniversitesi'nin akademik ve idari personeli ile lisansüstü ve doktora öğrencileri yararlanabilir.
  •  Ödünç kitap ve makale fotokopileri kargo ya da posta yolu ile gönderilmektedir. Posta ve kargo ücretleri, istek yapılan üniversite tarafından üniversitemizin anlaşmalı olduğu kargolar ile gönderilirse, üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.
  •  Ödünç alınan kitabın iade süresi bir defaya mahsus uzatılabilir. Bunun için okuyucunun iade tarihinden 1 hafta önce kütüphaneye gelerek veya e-mail, telefon yoluyla isteğini belirtmesi gerekmektedir.
  •  Ödünç alınan kitabın zamanında getirilmemesi veya kaybedilmesi durumunda, kitabın ödünç alındığı kütüphanenin kuralları geçerlidir.
  •  İsteklerin zamanında ve doğru bir şekilde karşılanabilmesi için formların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekir.
  •  Yapılan istekler yaklaşık olarak bir hafta içinde cevaplandırılır.